Кошница 0,00 лв.

Нямате продукти в кошницата.

Menu

ДОСТАВКА И КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

Потребителят носи пълния риск от повреда / загуба на стоките след доставка на своята поръчка .

Непосредствено след доставката на стоките на куриер, интернет магазин www.thedresscode.bg се освобождава от риска, който се прехвърля на потребителя. Интернет магазин www.thedresscode.bg не носи отговорност за закъснения в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. 

При закъснение на доставка , потребителя ще бъде информиран незабавно чрез имейл от нас.

      * ◊ Време за доставка за поръчки от седем до петнадесет работни дни (7 до 15 работни дни)


Непосредствено след доставката стоките трябва да бъдат внимателно инспектирани от потребителя или упълномощено от него лице. Възможни повреди, удари и други щети трябва незабавно да се докладват на интернет магазин www.thedresscode.bg. В случай, че е установено, че е настъпила вреда при транспортирането на стоките, интернет магазин www.thedresscode.bg не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока и плащането на потребителя трябва да бъде платено от куриерската компания ,като онлайн магазинът ще бъде на разпложение за да се обещети всеки един потребител коректно и в пълен размер ( ако продуктът е бил 100 % унищожен по време на транспортният период).

◊ В случаите, когато конкретна дата и час на доставка са предоставени от интернет магазин www.thedresscode.bg, изявлението е задължително.

◊ В случай на неправилен или неточен адрес, лице за контакт и / или телефон при подаване на заявлението, интернет магазин www.thedresscode.bg не е обвързано с никакво задължение за изпълнение на поръчката.

◊ Когато стоките се предават, потребителят или третата страна подписва придружителните документи. Трето лице се счита за всяко лице, което не е собственик на заявлението, но приема стоките за доставка и се намира на посочения от клиента адрес.

◊ В случай на отказ за получаване на стоката, освен в случаите, описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и потребителят носи отговорност за разходите по доставката и връщането на стоките. В случай, че потребителят не бъде намерен в рамките на срока за доставка на посочения адрес или ако няма достъп и условия за доставка на стоките в този срок, интернет магазин www.thedresscode.bg ще бъде освободен от задължението си да достави поръчаните за покупка стоки .

◊ Когато доставените стоки ясно не отговарят на поръчката за покупка на потребителя и могат да бъдат установени чрез нормална проверка, потребителят може да поиска доставените стоки да бъдат заменени с съответна заявка за покупка в рамките на 14 дни  от получаването на пратката.

Интернет магазин www.thedresscode.bg е длъжен да замени продуктът в случай на сгрешен по вина на фирмата продукт като -дефект, сгрешен размер ,сгрешен цвят и пр.В този случай разходите по-замяна са за сметка на интернет магазин www.thedresscode.bg

В случай че продуктът е бил неволно сгрешен при поръчка от страна на клиент , разходите са за сметка на потребителя (клиента).